با توجه به کاشت نهال های درخت تبریزی در سال 90 توسط گروه جهادی بسیج نسن و به جهت اینکه این نهال ها خشک نشوند هر ساله توسط گروه جهادی می بایست آبیاری گردند.

به همین خاطر از منطقه اولج تا بهشت بقیع نسن نهر آب لایروبی می شود تا علاوه بر آبیاری نهال ها، مالکان زمین های زراعی این مسیر نیز بتوانند از آبیاری زمین های خود بهره ببرند.

در هفته ای که گذشت با همت تعدادی از اهالی و جهادی نسن این کار طی دو روز تلاش و کوشش این عزیزان انجام شد.

حجم تصاویر