روستاي نسن نور

اوضاع نابسامان آب لوله کشی

متاسفانه از اوایل اسفندماه سال قبل به علت قطع شدن آب خروجی مخزن و وجود سرمای شدید باعث گردید تا آب لوله ها دچار یخ زدگی شده و همه انشعابات قطع گردد و اهالی روستا از آب لوله کشی محروم شوند. که این امر

اوضاع نابسامان آب لوله کشی

روستاي نسن نور

اوضاع نابسامان آب لوله کشی دانلود کاور با اندازه اصلی

اوضاع نابسامان آب لوله کشی

خلاصه مطلب:

متاسفانه از اوایل اسفندماه سال قبل به علت قطع شدن آب خروجی مخزن و وجود سرمای شدید باعث گردید تا آب لوله ها دچار یخ زدگی شده و همه انشعابات قطع گردد و اهالی روستا از آب لوله کشی محروم شوند. که این امر ادامه متن

متاسفانه از اوایل اسفندماه سال قبل به علت قطع شدن آب خروجی مخزن و وجود سرمای شدید باعث گردید تا آب لوله ها دچار یخ زدگی شده و همه انشعابات قطع گردد و اهالی روستا از آب لوله کشی محروم شوند. که این امر باعث ترکیدگی لوله های در بسیاری از نقاط روستا شده است.
  آنچه عجیب است اینکه ظاهرا در طول این مدت هیچ یک از مسولین از وضعیت روستا بازدید نداشته و دهیار مشغول انجام شغل اصلی خود در جای دیگر و همچنین بازدید و تفریحات نوروزی است، به شورا به خصوص ریس آن هم که نباید بالاتر از گل گفت.
به نظر در طول پنجاه سال اخیر سابقه نداشته در چنین وضعیت سختی که برای اهالی پیش آمده و هر روز یک جای روستا ترکیدگی لوله پیش می آید و اهالی با دبه آب مصرفی را تامین می کنند. مسولین اصلا نزدیک روستا هم نشوند و از ده ها کیلومتر آن طرف تر تلفن درمانی نمایند. 
البته مستحضر باشید به زودی منتظر حضور گرم دهیار و ریس شورا در اجاره دادن کوه، پخش آرد و امثال آن در روستا به شکلی فعال هستیم. 
 چه اشاره نادرستی! انتظار لازم نیست چون حضرات قبل از موعد در محل حاضر و صورتجلسات مخفی لازم را هم از قبل آماده و به امضا می رسانند.
حالا بیا و ببین اگر یک فرغون آسفالت قرار بود در یک چاله ای بریزند همه حاضر می شدند و عکاسان و خبرنگاران از حضور همین مسولین پر کار و عالی مقام چه خبرها مخابره کرده و چه عکسها از زوایای مختلف می گرفتند و رسیدن این اخبار را به دست همه اهالی و شاید مسولین بخش، شهرستان، استان و یا حتی کشور دنبال می کردند. 
شاید سلفی گرفته شده از حضور ریس شورا و بقیه به دست آقای بذرپاش وزیر راه هم می رسید.
خدایا! به داد اهالی روستا برس

همان طور که در تصاویر مشاهده می کنید خود اهالی دست بکار شده و برای آبادی و رفع خرابی لوله ها دست بکار شدند. چون می دانند از دهیار دست به جیب کاری در جهت آبادانی نسن برنمی آید.

کد امنیتی رفرش