روستاي نسن نور

تصاويري از وقوع سيل در شهرستان بلده نور

سیلاب در کوهستان ۱۱( مسیل سفید کوه)     خسارات ناشی از وقوع سیل           دو بخشدار سیل زده یکی در سال۱۳۸۷دیگری در سال۱۳۹۰     پم

تصاويري از وقوع سيل در شهرستان بلده نور

روستاي نسن نور

تصاويري از وقوع سيل در شهرستان بلده نور

خلاصه مطلب:

سیلاب در کوهستان ۱۱( مسیل سفید کوه)     خسارات ناشی از وقوع سیل           دو بخشدار سیل زده یکی در سال۱۳۸۷دیگری در سال۱۳۹۰     پم ادامه متن

سیلاب در کوهستان ۱۱( مسیل سفید کوه)

سيل در بلده

 

سيل در بلده

 

خسارات ناشی از وقوع سیل

 

سيل در بلده

 

سيل در بلده

 

سيل در بلده

 

سيل در بلده

 

دو بخشدار سیل زده یکی در سال۱۳۸۷دیگری در سال۱۳۹۰

 

سيل در بلده

 

پمپ بنزین در محاصره سیل

 

سيل در بلده

 

مصالح فروشي بلده در محاصره سيل

 

سيل در بلده

 

سيل در بلده

 

کلاس های درس مجتمع شیخ سلطان احمدی

 

سيل در بلده

 

مسولین به چه می اندیشند؟جذب اعتبارات برای سیل زدگان یا احداث  سیل بنددر مسیل های شهر

 

سيل در بلده

 

 

کد امنیتی رفرش