روستاي نسن نور

گياهان بوته اي

امكان ذكر نام حتي يك دهم از گياهان بوته اي منطقه نسن وجود ندارد به علت دارا بودن دو اقليم متنوع گياهي انواع گياهان را مي توان يافت گياهاني چون گوَن ، يونجه ، اسپرس ، تلفا(ترهكوه) ، اسفند ، بارهنگ ، خش

گياهان بوته اي

روستاي نسن نور

گياهان بوته اي

خلاصه مطلب:

امكان ذكر نام حتي يك دهم از گياهان بوته اي منطقه نسن وجود ندارد به علت دارا بودن دو اقليم متنوع گياهي انواع گياهان را مي توان يافت گياهاني چون گوَن ، يونجه ، اسپرس ، تلفا(ترهكوه) ، اسفند ، بارهنگ ، خش ادامه متن

امكان ذكر نام حتي يك دهم از گياهان بوته اي منطقه نسن وجود ندارد به علت دارا بودن دو اقليم متنوع گياهي انواع گياهان را مي توان يافت گياهاني چون گوَن ، يونجه ، اسپرس ، تلفا(ترهكوه) ، اسفند ، بارهنگ ، خشخاش ، قارچ ، خاكشير ، گل ختمي ، نعناع ، والك ، ترشك ، گزنه ، سير ،سيب زميني ، گندم ، جو ، عدس ،‌ باقلا ،‌نخود ، پياز ، خيار ، كدو ، شويد ، ترب ، هويج و هزاران گياه خودرو يا دستي ديگر كه در نسن وجود دارد و مورد استفاده قرار مي گيرد برخي از آنها يك ساله و گروهي ديگر به صورت چند ساله محصول مي دهند.

 در فصل بهار سبزي هاي تر و تازه وحشي در كوهها مي روييند و افراد زيادي براي چيدن به كوه مي روند گياهاني چون والك،تره كوهي(تلپا)،پيازك،كرزنگ،آشم و قارچ مشتريان بسياري دارد.

 

گون

گون

 

يونجه

يونجه

 

والك

والك

 

کد امنیتی رفرش