نمایش پیغام
نیاز به همکاری : جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
360 رنگ
گالری عکس نسن
نیاز به همکاری
محرم 98
ارتباط با ما
روستاي نسن نور - مطالب ارسال شده توسط nesennoor

روستاي نسن نور

روستاي نسن نور - مطالب ارسال شده توسط nesennoor

روستاي نسن نور

روستاي نسن نور - مطالب ارسال شده توسط nesennoor

روستاي نسن نور - مطالب ارسال شده توسط nesennoor

جانوران وحشی

منطقه كوهستانی البرز يك پارك مناسب زيستي را بعلت ذخاير خوب آبي و پوشش گياهي براي وحوش فراهم نموده است ودر كوههاي نسن بيشتر اين مطلب به ديد مي آيد.

پستانداران وحشی

اين جانوران تقريباً در اغلب كوهها ودره هاي روستا زندگي مي كنند .جانوراني چون پلنگ ،خرس ،گرگ ،خوك ،روباه ،گربه وحشي (سياه گوش يا پلنگ مول) ،خرگوش ، موش ،خفاش ،كل ،بز ،ميش و... كه محل زندگي تعدادي از اين وحوش اختصاصاً در نقاطي مشخص از كوههاي نسن مي باشد و برخي هم در همه جا زندگي مي كنند چنانكه پلنگ در مناطق آزادكوه ـ سوتك ـ اولج و كاكرون ،خرس در كوههاي ختو (خرتاب) بطور كلي، درة كافرنو ـ درة حصلو ـ درة بيروش و آزادكوه ،خوك بيشتر در طول رودخانه آزادكوه و لابشم و برخي دره ها ،گرگ ،گربه وحشي و موش در همه جا و روباه(كه به اشتباه آنرا شال(شغال) مي نامند) و خرگوش اغلب به شعاع دو تا سه كيلومتر اطراف نسن زندگي مي كنند .پلنگ مول يا گربه وحشي بطور دفعي به منطقه در برخي مواقع سركشي مي كند . در منطقه نسن شغال زندگي نمي كند.

كل و بز وحشي از ديگر پستانداران كوهستان هستند اين جانوران كه در گذشته به وفور يافت مي شدند هم اكنون تعداد آنها به علت شكار بي رويه كم شده است . آنها در نقاط مختلف زيست مي كنند .ميش و بز هم از اين دسته اند كه اين جانوران هم به علت دلايل ذكرشده و عدم محافظت صحيح سازمانهاي مسؤل تعداد آنها بسيار كاهش و به ندرت آنها را مي توان يافت .

  • پنجشنبه 24 شهريور 1390
ادامه مطلب

اين تصاوير مربوط به روستاي نسن نور مي باشد كه توسط آقاي سيفي براي ما ارسال شده است.

 

 

 

 

 

 

و هم چنين از آقاي سيفي براي ارسال اين تصاوير كمال تشكر را داريم.

  • پنجشنبه 24 شهريور 1390
ادامه مطلب

چگونگی پیدایش نظریه تثلیت در مسیحیت شكى نیست كه حضرت عیسى مسیح(ع) به عنوان پیامبر، از سوى ذات اقدس الهى مبعوث شده است و روشن است چنین انسانى كه خود را رسول خدا مى داند ادعاى خدایى نمى كند و این كه عیسى مسیح فرستاده خداست مورد تایید عهد جدید است. به عنوان نمونه در انجیل یوحنا آمده است: «خدا از شما مى خواهد كه به من كه فرستاده او هستم ایمان بیاورید».همین طور در آن كتاب تصریح شده است كه عیسى مسیح آمده است تا آنچه خدا خواسته است را انجام دهد نه آنچه كه خود مى خواهد: «من از آسمان نزول كردم، نه تا به اراده خود عمل كنم بلكه با اراده فرستنده خود». بنابراین بحث الوهیت عیسى مسیح بعید است از اول مطرح بوده باشد؛ بلكه به شهادت تاریخ، اول بار توسط پولس رسول مطرح شده است. جان ناس در این باره مى نویسد: «او ـ پولس ـ رجعت عیسى را به نحو دیگرى تفسیر كرد و اظهار داشت عیسى مسیح موجودى است آسمانى كه طبیعت و ذاتیت الوهى دارد؛ ولى خود تنازل فرموده و صورت و پیكر انسانى را قبول كرده است».بدین سان بحث الوهیت عیسى، آرام آرام وارد عرصه دین مسیحى شد و جالب آن كه اناجیل اربعه نیز در این باره ـ حلول خداوند در عیسى مسیح ـ همداستان نیستند و به بیان جان ناس در كتاب تاریخ ادیان: «در انجیل مَرُقس، اثرى از اصل تجسم الهى در پیكر عیسى و از اصل ازلیت ـ وجود قبل از خلقت ـ عیسى بر طبق مبادى كه پولس بعدها وضع كرد، دیده نمى شود؛ اما در انجیل متى و لوقا از این مرحله، بالاتر از مرقس اند و زمینه را براى اعتقاد به تجسم ربوبیت در پیكر عیسى مسیح آماده مى كنند». بنابراین آن چه به عنوان منابع مسیحیت در اعتقاد به الوهیت عیسى مسیح ذكر مى شود، عهد جدید است؛ كه متشكل از 27 كتاب و انجیل است كه چهار انجیل و بقیه نامه ها مخصوصا از پولس رسول است كه به طور قطع در زمان عیسى مسیح نوشته نشده است؛ بلكه بعد از وى به رشته تحریر در آمده و به سهو و غلط آن را به عیسى مسیح نسبت دادند. از این رو عقیده به تثلیث نیز از مسائلى است كه به اشتباه به حضرت عیسى نسبت داده شده است. به هر حال كتاب مقدس یك كتاب توحیدى است. در عهد قدیم و جدید آیات زیادى در معرفى خداى یكتا و یگانه وجود دارد و اثرى از تثلیث در آنها به چشم نمى خورد. این نكته باعث شده كه برخى با تحقیق درباره خاستگاه این آیین علت نفوذ چنین نظریه اى را در مسیحیت ریشه یابى كنند. ریشه تثلیث در آیین هاى بت پرستىتحقیقات تاریخى مؤید این است كه بسیارى از آموزه هاى مسیحیت، از جمله تثلیث، تجسّم، فدا، رستاخیز، مصلوب شدن، تاریكى جهان هنگام مرگ نجات دهنده، پسر خدا بودن، نازل شدن پسر خدا براى رهانیدن زندگان و مردگان و موارد بسیار دیگر، در آیین بت پرستان سابق، خصوصاً هندوها و بوداییان وجود داشته، و از طریق آنان به كلیسا راه یافته است; مثلا هندوها «بَرْهَمْ» را خداى اكبر مى دانند كه در سه «اقنوم» یعنى «برهما»، «ویشنو» و «شیوا» متجلّى شده است. چنانچه «اوزیریس» در مصر، «آتیس» در آسیاى صغیر، و «دیونوسوس» در یونان، خدایانى بودند كه به خاطر نجات بشر مرده بودند. واژه ى «كیریوس» را نیز كه به معناى «خداوندگار» است و «پولس» به حضرت عیسى(علیه السلام)اطلاق مى نماید، از یونانیان و سورى ها كه به خداى «دیونوسوس» اختصاص داده بودند، اخذ نموده است. مطالعه ى تاریخ آیین هاى باستانى به ما نشان مى دهد كه اصطلاح «پسر خدا» در قدیم بسیار معمول بوده است و بسیارى از پادشاهان، مانند «فرعون مصر»، خود را «پسر خدا» مى نامیدند. هم چنین قصه مرگ یا مصلوب شدن مقدسین، تحمّل درد و مصیبت، و بالاخره رستاخیز آنان، نمونه هاى فراوانى است كه در بسیارى از روایات اساطیرى قدیم آمده است: «هراكلس» یونانى، «تموز» بابلى، «آدونیس» سورى، «آتیس» فریقى، «ازیریس» مصرى، خدایانى هستند كه كشته شدند; «پرومته»، «لیكورگوس» و «دیونیزوس» مصلوب شدند; برخى از این خدایان، مانند «آتیس»، «ازیریس» و «آدونیس» از قبر برخاستند و بسیارى، مانند عیسى، در روز سوم رستاخیز كردند; هر سال پیروان «آتیس» كه پرستش او از آسیاى صغیر به غرب (روم) نفوذ كرده بود، شكل «آتیس» را به درخت كاج مى آویختند و براى مرگش عزادارى مى كردند و پس از سه روز آن را دفن كرده، رستاخیزش را جشن مى گرفتند و آن را نشان نجات مى دانستند و به نشان این رستاخیز از خون گاو نر تعمید مى گرفتند و كاهن آیتس اعلام مى كرد كه: «دلگرم باشید، همان گونه كه خداوند رستاخیز كرد، شما هم نجات خواهید یافت.»; پیروان «دیونیزوس» در معابد خود مجسمه یا نقش مصلوب خدا را نشان مى دادند، همان گونه كه در كلیساى مسیحیت، شمایل عیساى مصلوب به جاى خدا ارائه مى شود. قصه ى رستاخیز خدایان و قهرمانان به حدّى شایع بود كه اریگنس (اوریحن) درباره رستاخیز عیسى مى نویسد: این معجزه براى بت پرستان چیز تازه اى نیست. جان هیك متكلم نامدار مسیحى مى نوسید: «دو نفر از همكارانم در دانشگاه بیرمنگام كه به تدریس عهد جدید و مكتوبات اولیا و قدسیان مسیحیت مشغول بودند، در خلال مطالعات تاریخى خود به این نتیجه دست یافتند كه این فكر كه عیسى مسیح(ع) تجسم و تجسد خداوند و یا اولین شخص از یك تثلیث الهى است كه به زندگى انسانها روى كرده است، از ساخته هاى كلیساست كه از مضامین و دستمایه هاى سنتهاى دینى یهودى و یونانى الهام گرفته است. موضوعات و دستمایه هایى كه مشابه آنها را در سایر تعابیر تفكر دینى در مدیترانه عهد باستان نیز مى بینیم». باید توجه داشت ادیان گذشته آریایى مصرى و رومى و هندوها داراى سه خدا بودند كه هر یك از آنها وظیفه خاصى بر عهده داشتند: یكى از آسمان نگه دارى مى كرد و دیگرى مواظب زمین بود و سومى عطایا و بخششهاى موجودات را بر عهده داشت.جان ناس مى نویسد: «آریایى نژاد قدیم و یونانیها و رومیها، به سه خدا معتقد بودند كه آنها عبارتند از: خداى پدر «دیوس بیتار»... كه نزد همه ملل خداى آسمان شمرده مى شد، دوم، خداى مادر كه به هندى او را «پربتیوى ماتار»، خداى زمین یا «گایاماتر» یونانیان است و سوم، خداى میترا، كه ایرانیان او را «میترا» یا «مهر» مى گویند كه نزد همه، این اله، بخشنده و جواد است».این افكار ـ پرستش سه خدا ـ براى اولین بار توسط پولس یهودى كه از دشمنان سرسخت مسیحیت به شمار مى رفت به گونه اى كه مسیحیان را به بدترین وضع شكنجه مى داد و ناگهان مدعى شد عیسى بر او تابید و مسیحى شد، وارد دین مسیحیت گردید. فلیسین شاله مى گوید: «با تركیب طریقه عرفانى شرقى و مسیح موعود، یهودیان و افكار یونانى و همگان گرایى روحى، دین مسیح نمایان مى گردد. شخصیت تصورى عیسى، تركیبى از عقاید سامیان و مردم اژه و اهالى آسیاست. به گفته ماسون اورسل، یهوه در دین مسیح، بدون واسطه،نقش پدر خدا را دارد و عیسى پسر خدا، آن دسته از خدایانى را نشان مى دهد كه براى نجات بشر رنج مى برند و مردم اژه و مصر و سوریه از آن پیروى مى كنند. این دین طرفدار نوعى واحد پرستى و یكتا پرستى است كه خدا را سرآغاز جامعه قرار مى دهد و بشر را بوسیله پسر خدا (عیسى مسیح) با خدا مربوط مى سازد». بنابراین، اعتقاد به سه خدا، مطلبى نیست كه از سوى عیسى مسیح القا شده باشد؛ بلكه از قرن پنجم میلادى بر اثر افكار وارداتى و اختلاط مسیحیت با ادیان شرقى و فلسفه، به جاى خداى سه گانه گذشته، «نروبى تر»، «زنون» و «نرو»، خداى سه گانه جدید جایگزین آن شده است. نتیجه: نتیجه آن كه مسأله تثلیث، بر اثر تحریف، وارد دین مسیحى شده است و این، مطلب تازه اى نبود؛ بلكه در امتهاى مشرك پیشین وجود داشت و در دین مسیحیت اسامى خدایان سه گانه، تغییر پیدا كرد و با رجوع به تاریخ، انطباق این افكار با افكار مشركین به خوبى آشكار مى گردد.

  • پنجشنبه 24 شهريور 1390
ادامه مطلب

منطقه نسن (دره نور) جزء چين خوردگي البرز مي باشد .اين ناحيه از دو سري رشته كوه شرقي ـ غربي  (پيرتر) و شمالي ـ جنوبي (جوانتر) تشكيل گرديده است بعلت واقع شدن اين پهنه در منطقه‌اي فعال(تكتونيزه) با شكستگي فراوان حايز اهميت فراوان مي باشد .

چينه شناسي

لايه هاي موجود در كوهستانهاي نسن بر اثر فشار صفحاتي كه تحت فشار پليت ايران مركزي هستند چين خورده اند .رخنمونهاي چينه اي منطقه عبارت است از سازند شمشك ـ نسن ـ فجان ـ روته و . . . كه جنس اين لايه ها در بخش هاي بعدي مشخص گرديده است .

  • پنجشنبه 24 شهريور 1390
ادامه مطلب

كار كردن در زمين كشاورزي و سختي آن همواره كشاورزان را براي شروع كار بر باورهايي وا داشته است كه در خور ثبت و ضبط مي‌باشند. به ياد داريم كه اگر بر روي سفره غذا، برنج را روي سفره مي‌ريختيم. بزرگان ما مي‌گفتند (دراصطلاح محلي : ) پلارِ حَرومْ نَكِنْ، پِلاتيم قايْدِه بَهيمي بينْج هاكِرْدِمي. برنج را حرام (اسراف) نكنيد، اندازه برنج شديم و برنج توليد كرديم. اين سخنان به ما مي‌آموخت كه اسراف نكنيم و در كنار آن بدانيم كه تهيه برنج و كار در زمين كشاورزي بسيار سخت و دشوار است.

كشاورز شالي كار قبل از آنكه خزانه برنج ( به اصطلاح ) تيمْ‌جاره را آماده كنند. چند روز مانده به بهار توسط ميرآب (كه هر سال تعيين مي‌كنند) روزي را براي لاي‌روبي نهرهاي آب ( به اصطلاح )  كيله تجمع كرده و دسته‌جمعي به تميز كردن نهرهاي آب مي پرداختند تا آب را از مسير رودخانه به سرزمين آورند (به قسمتي كه آب  از  رودخانه وارد  نهر مي شود  ( به اصطلاح )  بَنْدِسَرْ مي‌گويند.)

  • پنجشنبه 24 شهريور 1390
ادامه مطلب

بادهاي موجود بيشتر تحت تاثير جريانهاي هوا هستند 1 ) باد غالب منطقه با امتداد جنوبي ـ شمالي و از جهت جنوب به شمال كه از سمت آزاد كوه به نسن  مي وزد علت اين باد وجود اختلاف درجه حرارت زياد بين ارتفاعات دريوك وآزادكوه با نسن مي باشد و باعث مي گردد جابجايي هوا به سرعت انجام گرفته و تبديل به بادهاي شديد شود.

2 ) باد غربي ـ شرقي كه از منطقه گردنه لابشم به نسن مي وزد ،اين باد اغلب در زمانهايي است كه آب و هوايي مديترانه اي وارد منطقه شده باشد و درجه حرارت منطقه تحت تاثير اين جو قرار گيرد .

 3 ) باد شرقي ـ غربي كه جريان مذكور كمتر اتفاق مي افتد و نسن را تحت تاثير قرار مي دهد .

  • پنجشنبه 24 شهريور 1390
ادامه مطلب

با عرض سلام و خسته نباشید حضور شما هم ولایتیهای عزیز
در این نوشته مختصر به معرفی روستای با صفای ناحیه میپردازم امیدوارم که درصفحه سایت شما قرار گیرد.
روستای ناحیه دارای فرهنگ کهن میباشدو از نامهای قدیم این روستا میتوان از نیزار و نایه اسم برد که به مرور زمان به ناحیه تغییر نام داده اند.
طوایف بسیاری در این روستا سکنی گزیده اند که از اصیل ترین آنها میتوان از طایفه های :حیدری - سیفی- گیلانی - ملا- درویش نوری و ریاحی نام برد.روستای ناحیه دارای امام زادگان متعددی میباشدکه معروفترین آنها در منطقه امام زاده محمودابن موسی الکاظم برادر امام هشتم شیعیان بوده که مایه فخر و مباهات اهالی این روستا هست.امام زاده یا شاهزاده حسین نیزکه در دل کوه قرار دارو برای زیارت آن میبایست از یک گردنه با شیب سربالایی تند عبور کرد.
از نظرطبیعت و آب و هوایی این روستا نسبت به روستاهای اطراف خود دارای آب و هوای دلپذیر و طبیعتی بکر بوده و زمستانهای سختی بر این روستا حکمفرماست.کوههای این روستا حتی تا آخر مرداد ماه نیز برف در سینه خود دارند.
از نظر آب و چشمه نیز دارای نعمات خدادای بسیاری است که سه دهانه رودخانه به نامهای هچیرود- هراز و ماهروهراز از این روستا عبور مینمایند ودر آخر به اوز رود میپیوندند.دو آبشار بسیار زیبا به نامهای آبشار بنگا سر و آبشار سله پشت و چشمه رستم چال از زیبائی های روستای ناحیه است.
هم چنین این قریه از فرآوردهای دامی و لبنیاتی بسیار با کیفیتی برخوردار میباشد و چون در این روستا در طول سال 3 گله گوسفند مستقر است دامداری در این روستا از رونق بسیار بالایی برخوردار میباشد.شغل اکثریت روستا دامداری و دامپروری بوده و دارای مردمانی اصیل در گذشته و در حال مردمانی با خدا و مهمان نواز میباشد.روستای ناحیه از شمال با روستای اوز کلا و از جنوب با رشته کوههای البرزو از شرق با روستای پیجده همجوار است.طبق آمار سرشماری سال 1385 این روستا دارای 46 خانوار و 125 نفر جمعیت میباشد.
این معرفی مختصری از روستای ناحیه از توابع بخش بلده شهرستان نور استان قهرمان پرور مازندران میباشد که ان شاءالله مورد استفاده تمامی دوستداران این روستای با صفا قرار گیرد.

ناحيه

دوستدار شما
ابوالقاسم حیدری

  • پنجشنبه 24 شهريور 1390
ادامه مطلب

وظيفه ذخيره سازي اطلاعات وارد شده سايتهاي مورد نظر شما را برعهده دارد. در واقع سايتهاي ثبت شده به صورت دسته بندي و با قابليت جستجوي كامل بر روي اطلاعات ثبت شده ذخيره مي شوند. همچنين به شما اين امکان را مي دهد كه سايتهاي  مورد علاقه خود را با ديگران به اشتراك بگذاريد و مشخصات سايتها را براي ديگران ارسال كنيد.

از اين به بعد مي توانبد محصولات بسيج را در وب سايت جديد دريافت كنيد.

  • چهارشنبه 23 شهريور 1390
ادامه مطلب

بسيج شهداي نسن نور برنامه لغتنامه نسن نسخه 1 را براي گوشي هاي تلفن همراه براي هم محليان خود ساخته است.

در اين برنامه كلمه ها و لغت هاي زبان محلي (گيلكي ) به فارسي ترجمه شده است.

ساير مزيت ها و امكانات اين برنامه عبارتند از :

1- داراي ترتيب حروف الفبايي براي لغات

2- نمايش 10 آيتم آخر بازديد شده توسط كاربر

3- جستجوي كلمات در بين لغتنامه

4 - داراي منوي تنظيم براي گوشي هاي نوكيا و سوني اريكسون

5- داراي دو تم براي برنامه

6- منوي كاملا فارسي

دست

دريافت

منتظر نظرات و پيشنهادات شما در مورد اين برنامه هستيم.

  • چهارشنبه 23 شهريور 1390
ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

گیاه گون

یکشنبه 31 شهریور 1398

کلیپ محرم 98 نسن (سینه زنی سنتی)

سه شنبه 26 شهریور 1398

لایروبی رودخانه نسن

سه شنبه 26 شهریور 1398

پایان پی کنی سد

سه شنبه 26 شهریور 1398

محرم 98 نسن (قسمت دوم)

دوشنبه 25 شهریور 1398

دیوار کشی کنار رودخانه

یکشنبه 24 شهریور 1398

محرم 98 نسن(قسمت اول)

شنبه 23 شهریور 1398

سلام بر محرم ...

یکشنبه 10 شهریور 1398